Bauma 2019 - Germany

IMG_20190413_101709553_BURST000_COVER_TO
IMG_20190412_090051924.jpg
IMG_20190412_090101923.jpg

Komatek 2018 - Turkey

IMG_20170507_1557582.jpg
IMG_20170503_1032151.jpg
IMG_20170503_1031420.jpg

Bauma 2016 - Germany

2016-04-10 16.57.44.jpg

Batimatec 2015 - Algeria

IMG-20170506-WA0033.jpg

Komatek 2015 - Turkey

komatek 2015.JPG

Kazkomak 2015- Kazakhstan

IMG_20170503_1032478.jpg

Bauma 2014 - China

2014-11-25 10.26.53.jpg
2014-11-25 10.27.16.jpg
2014-11-25 10.27.04.jpg

Bauma 2013 - Africa

bauma africa.JPG

Komatek 2013 - Turkey

komatek 2013 1.JPG
komatek 2013 2.JPG

Bauma 2013 - Almanya

bauma 2013.JPG
2013-04-17 09.50.56.jpg